Jak zarządzać historią Bash w systemach Linux

BASH (Bourne Again SHell) jest domyślną powłoką praktycznie we wszystkich systemach operacyjnych opartych na Linuksie. Wszystkie polecenia, które piszemy w terminalu, są interpretowane przez powłokę i stają się częścią jej historii. W tym samouczku zobaczymy, gdzie zapisywana jest historia powłoki i jak nią zarządzać za pomocą wbudowanego polecenia „historia” i niektórych zmiennych środowiskowych.

W tym samouczku dowiesz się:

Gdzie i jak zapisywana jest historia BASH
Jak wyczyścić historię powłoki Bash

Gdzie jest przechowywana historia BASH?

Jeśli otwieramy emulator terminala lub pracujemy w TTY i chcemy przywołać polecenie, które uruchomiliśmy w przeszłości, zwykle naciskamy klawisz strzałki w górę, aby przejść wstecz lub klawisz strzałki w dół, aby przejść do przodu w historii powłoki . Czy zastanawiałeś się kiedyś, gdzie i jak zapisywana jest historia Bash? Lista poleceń, które wywołujemy w powłoce Bash, jest przechowywana w tzw. „pliku historii”, którym domyślnie jest ~/.bash_profile.

Aby zwizualizować bieżącą zawartość historii powłoki, możemy użyć polecenia history, bez przekazywania żadnego argumentu ani opcji. Każda linia w generowanych przez nią danych wyjściowych jest poprzedzona numerem:

Czyszczenie historii powłoki Bash

Polecenie history służy nie tylko do wyświetlania bieżącej historii powłoki, ale także do wykonywania innych operacji. Aby wyczyścić całą bieżącą historię powłoki Bash, na przykład, wystarczy wywołać ją za pomocą opcji -c.

Mamy również możliwość usunięcia określonego polecenia z historii, używając opcji -d i przekazując jako argument offset linii. Wyobraź sobie, że chcemy usunąć wiersz 1 z bieżącej historii w pamięci. Wywołalibyśmy polecenie historii w następujący sposób:

Jak przydatny był ten wpis?

Kliknij gwiazdkę, abygo ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba głosów:

Jak dotąd brak głosów! Oceń ten wpis jako pierwszy.