Tag: Directadmin

Directadmin dwie wersje PHP

DirectAdmin obsługuje dwie wersje PHP obok siebie. Obecnie najpopularniejszą kombinacją jest PHP 5.6 i 7.0. W ten sposób możesz wspierać zarówno starsze oprogramowanie, jak i bardzo nowe i aktualne oprogramowanie. W tym samouczku pokażę jak wykorzystać CustomBuild do uruchamiania dwóch wersji PHP.