Tag: PHP

Directadmin dwie wersje PHP

DirectAdmin obsługuje dwie wersje PHP obok siebie. Obecnie najpopularniejszą kombinacją jest PHP 5.6 i 7.0. W ten sposób możesz wspierać zarówno starsze oprogramowanie, jak i bardzo nowe i aktualne oprogramowanie. W tym samouczku pokażę jak wykorzystać CustomBuild do uruchamiania dwóch wersji PHP.

Instalacja PHP 7 w Centosie i panelu VESTACP

Długo szukałem możliwości zainstalowania php w wersji 7.X dla Centosa7 jak i panelu vestacp. Sam instalator instaluje nam php w wersji 5.6 ze względu iż taka jest domyślnie w repozytoriach. Udało mi się uruchomić php7 bez inwazyjnie na serwerze z Centosem a całość sprowadza się do wykonania kilku poleceń.