Dodanie Kodi do autostartu systemu w Raspberry Pi OS

Poniższy sposób opisuje w jaki sposób możemy dodać kodi do autostartu systemu.
Kodi zostanie uruchomione od razu po zrestartowaniu naszej Malinki.
Całość wykonamy wykonując dosłownie kilka kliknięć.

Uruchamiamy nasz terminal i wydajemy polecenie:

Następnie uaktywniamy usługę poleceniem:

To wszystko 😉 Całość możemy przetestować restartując naszą malinkę.