Sprawdzanie temperatury raspberry pi

Poniższy poradnik pokazuje jak za pomocą kilku sekund dokonamy sprawdzenia temperatury w raspberry pi.

Polecenie działa na wszystkich wersjach.

Uruchamiamy terminal i wydajemy polecenie:

Poniżej otrzymamy wynik: