Instalacja Ruby on Rails w systemie Ubuntu 22.04

Poradnik opisuje sposób instalacji Ruby on Rails w systemie Ubuntu 22.04.
Całość wykonamy przez konsolę w kilku krokach.

Dodajemy klucz repozytorium do systemu:

Pobieramy instalator RPM

Polecenie automatycznie zainstaluje wymagane pakiety i zainstaluje wersję Ruby 2.7.

Po zakończeniu całej instalacji załaduj RVM do systemu za pomocą następującego polecenia.

Następnie zaktualizuj RVM do najnowszej stabilnej wersji i dodaj użytkownika root do grupy rvm.

Następnie sprawdź wersję rvm za pomocą poniższego polecenia.

Przechodzimy do instalacji Ruby on Rails.

Gdy cała instalacja zostanie zakończona, ustaw Ruby 2.7.1 jako domyślną wersję.

Teraz sprawdź wersję Ruby za pomocą poniższego polecenia.

Instalacja niezbędnych pakietów Nodejs oraz Yarn

Teraz dodaj repozytorium Nodejs Nodesource.

Następnie dodaj klucz GPG i repozytorium menedżera pakietów Yarn.

Następnie zaktualizuj wszystkie dostępne pakiety w swoim systemie i zainstaluj Nodejs i Yarn, używając poniższego polecenia apt.

Po zakończeniu całej instalacji sprawdź wersję Nodejs za pomocą następującego polecenia.

Aktualizujemy pakiety GEM:

Dokonujemy instalacji rails

W tym samouczku użyjemy PostgreSQL jako bazy danych dla naszego projektu Rails. W tym kroku zainstalujemy serwer bazy danych PostgreSQL dostarczony przez oficjalne repozytorium ubuntu.

Zainstaluj serwer bazy danych PostgreSQL na Ubuntu 20.04, używając poniższego polecenia apt.

Uruchamiamy w systemie:

Następnie zaloguj się do powłoki PostgreSQL i utwórz nową rolę „uzytkownik_dev” z hasłem „haslo” oraz uprawnieniami „createdb” i „login”.

Teraz zobacz wszystkich dostępnych użytkowników w PostgreSQL, używając następującego zapytania.

Domyślnie Ruby on Rails używał SQLite jako domyślnej bazy danych. W tym przewodniku rozpoczniemy nowy projekt Railsowy, korzystając z bazy danych PostgreSQL.

Utwórz nowy projekt 'aplikacja’ z domyślną bazą danych PostgreSQL, używając następującego polecenia 'rails’.

Teraz otrzymasz katalog projektu 'aplikacja’, przejdź do katalogu projektu i edytuj konfigurację bazy danych 'config/database.yml’ za pomocą edytora nano.

W sekcji deweloperskiej dodaj konfigurację bazy danych jak poniżej.

Zapisz i zamknij.

Następnie uruchom poniższe polecenie rails, aby wygenerować i przeprowadzić migrację bazy danych dla naszego projektu Rails, i upewnij się, że nie ma błędu.

Po zakończeniu instalacji uruchom domyślny serwer WWW puma rails, korzystając z poniższego polecenia.

„aplikacja” będzie działał na Twoim publicznym adresie IP z portem „8080”.

Teraz otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres IP serwera z portem „8080” w pasku adresu.
Zobaczysz pierwszy projekt Ruby on Rails.

W tym kroku stworzymy nową prostą aplikację CRUD przy użyciu Ruby on Rails i bazy danych PostgreSQL.

Wygeneruj prostą aplikację CRUD za pomocą polecenia ruby scaffold, jak poniżej.

Następnie przeprowadź migrację bazy danych za pomocą następującego polecenia.

Upewnij się, że nie ma błędu, a następnie ponownie uruchom serwer puma.

Wróć do przeglądarki internetowej i wpisz adres IP serwera z portem „8080”, a następnie ścieżką „/posts”.

Utwórz nowy post i wpisz tytuł i treść.

W rezultacie prosta aplikacja CRUD z bazą danych PostgreSQL została stworzona przy użyciu Rails.

Ostatecznie instalacja i konfiguracja Ruby on Rails z bazą danych PostgreSQL na Ubuntu 20.04 została pomyślnie zakończona.

Jak przydatny był ten wpis?

Kliknij gwiazdkę, abygo ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba głosów:

Jak dotąd brak głosów! Oceń ten wpis jako pierwszy.