Instalacja OBS Studio 25.0 w Ubuntu 18.04

Poniższy poradnik opisuje jak w bardzo prosty sposób zainstalować OBS Studio 25.0 w systemie Ubuntu 18.04
całość wykonamy za pomocą konsoli w 3 bardzo prostych krokach!

Uruchamiamy nasz terminal a następnie dodajemy repozytorium:

Następnie dokonujemy aktualizacji pakietów:

Ostatni krok to instalacja samego OBS:

To wszystko program mamy zainstalowany w systemie. Wyświetlając wszystkie programy znajdziemy tam OBS.