Instalacja Java 13 w Ubuntu 18.04 / Ubuntu 19.10

Poniższy poradnik opisuje sposób instalacji oprogramowania java w wersji 13 na Ubuntu 18.04 / Ubuntu 19.10.
Całość jest bardzo prosta, zaczynajmy!

Uruchamiamy terminal i dodajemy repozytorium:

Kolejny krok to aktualizacja pakietów :

I dokonujemy instalacji samej Javy:

Wersję javy możemy zweryfikować poleceniem: