Tag: Import

Import bazy danych MySQL via SSH

W celu wykonania importu bazy danych MySQL przy pomocy konsoli do utworzonej wcześniej bazy danych należy: Wgrać bazę danych (plik *.sql) na konto hostingowe np. za pomocą FTP Używając polecenia cd sciezka/ przejść do folderu gdzie znajduje się plik *.sql Przy pomocy polecenia mysql służącego m.in. do inportu baz danych wykonać polecenie: